Räkna med Lechner

Dina fördelar med Lechners kvadratmetersystem

Snabb överblick över dina fördelar

I samband med vår kollektion 2020 gick vi på Lechner över från löpmetersberäkning till kvadratmetersberäkning. Det ger dig en mängd fördelar! Förutom att beräkningen går lekande lätt har kvadratmetersystemet även gett en mängd andra positiva effekter, som att vi lyckades reducera artikelnumren med 65 % till exempel.

Men det är inte bara omställningen av beräkningssystemet som gör planeringen enklare. Vi har dessutom tagit en rad initiativ för att göra din beställningsprocess så avslappnad som möjligt, bland annat genom att optimera prislistan och införa våra Lechner-standarder.

Planera snabbt, lätt och säkert med Lechner!

Snabbt

Räkna ut anbudspriset på några sekunder och lär upp nya medarbetare snabbt och effektivt!

Lätt

Lekande lätt att använda: ta bara längden x bredden + bearbetningen = klart!

Säkert

Lechner-standarderna hjälper dig aktivt så att beställningsprocessen går smidigt.

Dina fördelar med kvadratmeterberäkningen

Hur mycket tid brukar du behöva lägga ner på att hitta rätt pris på en bänkskiva? Vore det inte mycket mer avslappnat om du kunde räkna ut ditt anbud snabbt och lätt, samtidigt som du direkt får all relevant information, färdig och klar? I samband med vår kollektion 2020 gick vi på Lechner över från att beräkna efter löpmeter till att beräkna efter kvadratmeter i alla produktgrupper (förutom laminat). Det innebär också att djupkategorierna inte längre behövs. Om måttagningen leder till att bänkskivans storlek ändras, så anpassas priset rättvist så att kunden bara betalar för den yta som faktiskt behövs.

 • Planeringen blir mer överskådlig eftersom beräkningsdjupen bortfaller
 • Inga kostnader för förskjutningar av djupkategorierna plus att din vinstmarginal säkras
 • Du slipper felplaneringar
 • Du kan räkna ut anbudspriset på några sekunder och får mer tid över till kunden
 • Nya medarbetare lär sig systemet snabbt och lätt

Tunn och kompakt: Lechners prislista

Vi har gjort om vår prislista helt och hållet för att göra den mer lättöverskådlig, plus att vi har minskat antalet sidor med en tredjedel. På så vis hittar man nu all relevant information snabbt och lätt.

 • Alla kapitel har fått samma struktur för att göra det hela mer lättöverskådligt
 • All viktig information om produkterna och planeringen sammanfattas överskådligt
 • Överskådliga tabeller för olika tjocklekar
 • Bättre illustrationer: zoom-bilder till dekorerna ger högre planeringssäkerhet
 • Figurer och illustrationer förbättrar förståelsen
 • Optimerad artikelstruktur för att underlätta beslutsprocessen
 • Vår PDF-prislista är fullständigt försedd med länkar

Våra Lechner-standarder fungerar som ett säljstöd

Du har säkert varit med om att du är mitt uppe i ett kundsamtal medan nästa kund redan står bredvid och väntar på sin tur. Självklart vill man inte låta sina kunder stå och vänta. Så du skickar snabbt iväg de exakta måtten på bänkskivan och den noga utvalda dekoren för att beställa dem hos Lechner. Men i stressen råkar du glömma att ange kantbeläggningen eller var hålet till blandaren ska placeras.

De uppgifter som glöms bort är ofta rena standardvärden. Därför har vi tagit fram de bästa och vanligaste värdena och definierat dem som Lechner-standarder.

Om det fattas uppgifter i beställningen så fyller vi i uppgifterna som saknas med våra standardvärden. På så vis underlättar vi planeringen för dig samtidigt som vi kan utföra din beställning snabbare!

 • Antalet följdfrågor minskas vilket sparar arbete så du får mer tid över för dina kunder
 • När vi kan utföra beställningen snabbare går även leveransen snabbare vilket ger dig nöjda kunder
 • Planeringen underlättas genom proaktiva förslag om bästa möjliga beläggning
 • Större säkerhet genom reducering av osäkerhetsfaktorerna och minimering av felplaneringar
 • Fullständig kontroll genom orderbekräftelse
Letar du efter något särskilt?
Ta en titt på våra produkter
Vidare information
Några frågor?
Hitta svar
Vill du kontakta oss?
Kontakta Lechner
Mer om Lechner som företag
Vidare information
Jag vill ha inspiration
Få inspiration