Dessa cookie-rader har uppdaterats och uppdaterats av företaget CookieFirst.com.

Dataskydd

D. Lechner GmbH har nöjet att informera alla som besöker våra webbsidor www.lechner-ag.deoch www.mylechner.de om hur vi behandlar personrelaterade data i samband med ett besök. Lechner respekterar besökarnas integritet och är medvetet om vikten av att skydda personrelaterad data. Lechner samlar in, bearbetar och använder personrelaterade data i enlighet med gällande lagkrav. Vi ber dig noggrant läsa igenom denna dataskyddsförklaring.

I den mån vi samlar in personrelaterade data (t.ex. namn, adresser eller e-postadresser) sker det i möjligaste mån på frivillig väg. Det går alltid, så långt möjligt, att utnyttja våra erbjudanden och tjänster utan att uppge personrelaterade data. 

Kontaktdata som lämnas inom ramen för vad som krävs i den juridiska informationen kommer inte att användas av tredje part för att skicka reklam eller informationsmaterial såvida det inte uttryckligen har begärts. Innehavarna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rättsliga åtgärder om ej begärd reklam skickas, t.ex. med spammail.

Skyddet av dina personrelaterade data vid insamling, bearbetning och användning i samband med ditt besök på vår webbsida är en viktig angelägenhet för oss. Dina data skyddas inom ramen för de lagstadgade föreskrifterna. Nedan hittar du information om vilka data som registreras under ditt besök och hur de används. 

1. Insamling och bearbeting av data

Varje besök på vår webbsida och varje nedladdning av en fil registreras. Lagringen av data används för interna systemrelaterade och statistiska ändamål. Följande registreras: Namn på den nedladdade filen, datum och klockslag för nedladdningen, överförd datamängd, meddelande om lyckad nedladdning, webbläsare och vilken domän som frågar. 

Dessutom registreras IP-adresserna på de datorer som frågar. 

Ytterligare personrelaterade data registreras endast om du har angivit dem frivilligt, t.ex. i samband med en förfrågan eller registrering. 

2. Använding och överlämning av personrelaterade data

Om du har lämnat personrelaterade data använder vi dem endast för att besvara dina frågor, för att expediera ingångna avtal med dig och för den tekniska administrationen. 

Dina personrelaterade data överlämnas endast till tredje part om det krävs för att vi ska kunna expediera din beställning – t.ex. överlämning av beställningsdata till leverantören – eller om det krävs för avräkningsändamål eller om du har medgivit det tidigare. Du har alltid rätt att återkalla ett medgivande i fortsättningen. 

Sparade personrelaterade data raderas om du återkallar ditt medgivande att vi sparar dem, om dina data inte längre behövs för det ändamål som de sparades eller om det av andra lagstadgade skäl inte är tillåtet att spara dina data.

3. Insamling av platsrelaterade data i samband med beställningsexpediering

För att vi ska kunna behandla din beställning måste vi ha fotografier av ditt kök och omgivande parametrar (infart, trapphus etc.) i den mån det behövs för expediering, leverans och montering.

Om du inte är införstådd med det ber vi dig att meddela våra fälttekniker.

Insamlade data administreras i enlighet med riktlinjerna i EU:s dataskyddsförordning, och de raderas när de inte längre behövs affärsmässigt.

4. Google Analytics

Webbsidan använder Google Analytics från Google Inc. Google Analytics använder s.k. kakor (cookies). Det är textfiler som används för att samla in besökarnas aktiviteter på webbsidan, vilket sedan kan sammanställas som underlag för våra analyser. Du kan blockera kakor via inställningarna på din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall inte kan utnyttja alla funktioner på webbsidan i full utsträckning. Genom att använda denna webbsida medger du att dina data får samlas in och bearbetas av Google på ovannämnda sätt och för ovannämnda syfte. 

Googles dataskyddsbestämmelser hittar du på http://www.google.com/privacypolicy.html  

Om du inte vill att Google Analytics ska samla in dina användningsdata kan du installera ett avaktiveringstillägg på din dator här http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

5. Informationsrätt

Vi informerar dig gärna om dina sparade personrelaterade data vid en skriftlig förfrågan.

6. Konfigurator och nyhetsbrev

Om du använder den konfigurator som erbjuds på vår webbsida och sedan vill ha din framtagna rumsbild av köket tillsänd, samlar vi in namn, postnummer, land och e-postadress. Sedan skickar vi ett e-postmeddelande till dig för att kontrollera att du är innehavare av den angivna e-postadressen och införstådd med att vi skickar nyhetsbrevet. Först därefter skickar vi den framtagna rumsbilden till dig.

De data som samlats in används för interna systemrelaterade och statistiska ändamål och för att skicka nyhetsbrevet. De lämnas inte vidare till tredje part. Medgivandet att spara data, e-postadress och dess användning för utskick av nyhetsbrev kan du alltid återkalla via länken Avbeställ i nyhetsbrevet.

7. Använding av sociala plugin (Facebook, Twitter, Pinterest, etc.)

På vår webbsida används s.k. sociala plugin för de sociala medierna Facebook och mikrobloggtjänsten Twitter samt Pinterest och Instagram. Dessa tjänster erbjuds av företagen Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc., Pinterest och Instagram (”Erbjudare”). Facebook sköts av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA (”Facebook”). Se https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Twitter sköts av Twitter Inc., 1355 Market St. Suite 900, San Francisco, CA 94103. En översikt över Twitterknappar och deras utseende hittar du här: https://twitter.com/about/resources/buttons  

Pinterest sköts av Pinterest, 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, USA. Mer information hittar du på www.pinterest.com.

Om du går in på en av våra sidor som innehåller en sådan plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till servern hos Google, Facebook, Twitter, Pinterest etc. Innehållet i plugin överförs direkt från respektive Erbjudare till din webbläsare och integreras i sidorna. Genom integrationen av plugin får Erbjudarna information om att din webbläsare har besökt motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har någon profil i motsvarande sociala nätverk eller för närvarande inte är inloggad. Denna information (inklusive din IP-adress) skickas direkt från din webbläsare till en server hos respektive Erbjudare (t.ex. i USA) och sparas där. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan Erbjudaren omedelbart koppla ihop besöket på vår webbsida med din profil på t.ex. Facebook, Google+ eller Twitter. Om du interagerar med plugin, t.ex. klickar på Gilla med knapparna - eller +1 överförs motsvarande information också direkt till en server hos Erbjudaren och sparas där. Informationen läggs också ut på det sociala nätverket och visas där för dina kontakter. Beträffande syfte och omfattning av datainsamlingen och fortsatt bearbetning och användning samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär i samband med det hänvisar vi till Erbjudarnas dataskyddsinformation. 

Dataskyddsinformation från Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php  

Dataskyddsinformation från Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 

Dataskyddsinformation från Twitter: https://twitter.com/privacy 

Dataskyddsinformation från Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Om du inte vill att Google, Facebook, Twitter, Pinterest etc. omedelbart kopplar de data som samlas in via vår webbsida till din profil på respektive socialt nätverk, måste du logga ut från motsvarande nätverk innan du besöker vår webbsida. Du kan också helt förhindra att plugin laddas ned med ett tillägg till din webbläsare, t.ex. med följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Har du några frågor? Vi svarar gärna på dem: dataprivacy@lechner-ag.de