Lechner | Certifiering av våra stenprodukter

Certifiering av sten

Kontrollerad kvalitet

myLeStone by Lechner – naturstenkollektionen med certifiering.

I köket ska man lägga särskilt stor vikt vid produkter av hög kvalitet. Materialen som används måste var lättskötta, hygieniska och framför allt lämpade för livsmedelskontakt. Förutom användbarheten är garantin för materialets lämplighet i detta känsliga område ett huvudkriterium när man fattar köpbeslutet för en bänkskiva. 

När vi valt ut vår kollektion har vi därför varit speciellt uppmärksamma när det gäller stenarnas ursprung och våra leverantörer. Men det är inte tillräckligt för oss, eftersom natursten är natur och det är något som vi också vill garantera.

ECO-INSTITUT

Eco-INSTITUT är en av de ledande tillhandahållarna av utsläpps- och föroreningsprovningar för bygg- och inredningsprodukter. Det oberoende och ackrediterade laboratoriet med säte i Köln bedömer produkter. Omfattande utsläpps- och föroreningsprovningar garanterar att de är säkra och ofarliga för hälsan. Provkriterierna är transparenta och etiketten är entydigt märkt med ett certifieringsnummer.

Produkter som är certifierade med eco-sigill är miljövänliga och ofarliga för hälsan.

TÜV Rheinland

TÜV Rheinland testar produktegenskaper enligt fastlagda normer och avger med sin certifiering ett oberoende och neutralt utlåtande.

TÜV-sigillet för naturstenskollektionen myLeStone by Lechner bekräftar att den är lättskött och hygienisk.