Certifiering av trä

Certifiering av trä

Certifiering av trä

Vi är certifierade!

Spårbarhetscertifikat för träprodukter PEFC och FSC. Eftersom vi är ett träbearbetande företag ligger oss en ansvarsfull hantering av skogsbeståndet varmt om hjärtat. Genom certifieringen av våra produkter, det så kallade spårbarhetscertifikatet ”Chain of Custody”, kan du vara säker på att våra produkter härstammar från ett hållbart skogsbruk. CoC är en informationskedja som är dokumenterad och kan styrkas utan luckor från skog till slutkonsument.

På så sätt visar vi transparens beträffande våra träprodukters rättsliga och hållbara ursprung och främjar på samma gång den inhemska skogsindustrin. Två internationellt utbredda certifieringssystem, med enhetliga standarder för skogsbruk, möjliggör märkning av träprodukter från hållbart skogsbruk och förser skogsföretag och produkter med en tillförlitlig kvalitetsmärkning.

PEFC™

PEFC är ett transparent och oberoende system för att garantera en hållbart skogsbruk och därmed en världsomfattande ”Skogs-TÜV”. PEFC är en förkortning av den engelska beteckningen ”Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes”, dvs. ett ”Program för godkännande av skogscertifieringssystem”.

PEFC-kvalitetsmärkning står för hållbart, varsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Så kan våra skogar bevaras som levebröd, arbetsplats och fritidsområde även för kommande generationer. Målet är att ständigt förbättra skogsbruket så att skogen bevaras och bibehåller sin positiva miljöeffekt.

PEFC erbjuder ett fortlöpande och bindande belägg för ett hållbart skogsbruk som alla konsumenter kan lita på. Framför allt när det gäller sociala standarder intar PEFC en pionjärroll. PEFC är den första certifieringsstandarden som integrerat sociala kriterier inte bara för skogscertifiering utan också för certifiering av produktspårbarhet.

Träförpackningar enligt IPPC

Globaliseringen leder till ett ständigt ökande varuutbyte där det prisvärda, förnybara råmaterialet trä spelar en stor roll för förpackningar. Naturmaterialet trä kan emellertid innehålla skadedjur som kan förorsaka betydande skador i andra länder.

För att minska risken för utbredning av skadeorganismer på grund av förpackningsmaterial av trä inom den internationella handeln är därför våra träförpackningar för export certifierade enligt IPPC-standard (International Plant Protection Convention).