Lechner | Energihantering enligt ISO 50001

ISO 50001

Energihantering enligt ISO 50001

D. Lechner Gmbh har sedan december 2013 ett energihanteringssystem som är certifierat enligt ISO 50001. Därmed förpliktar sig Lechner att kontinuerligt förbättra sin energirelaterade prestanda. I denna norm fastläggs den interna organisationen av miljö- och energipolitik. På så sätt blir energiströmmar transparenta och medger en systematisk förbättring av energiinsats, energiförbrukning och energieffektivitet.

D. Lechner GmbH, som ända sedan 2009 förfogar över en egen solcellanläggning på över 20 000 m², har därmed åter tagit ytterligare ett steg när det gäller ansvaret för hållbart utnyttjande av naturresurser. 

 Vi är stolta över utlåtandet från det certifieringsorgan som har klassificerat Lechner som ett exemplariskt företag. Granskarna attesterar att vårt företag har både en mycket hög kunskapsnivå och ett stort engagemang för temat energiförbrukning och energieffektivitet.