Lechner | OHRIS arbetsmiljö

OHRIS arbetsmiljö

Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

D. Lechner GmbH får OHRIS-certifikat för arbetsmiljömanagement

Måndagen den 18 maj 2015 överlämnade Dr Thomas Bauer, chef för förvaltningsområdet Mittelfranken, OHRIS-urkunden till fru Andrea Lechner.

OHRIS (”Occupational Health- and Risk-Managementsystem”) är det av den bayerska yrkesinspektionen (”Gewerbeaufsicht”) tillsammans med industrin utvecklade ledningssystemet för arbetsmiljö och anläggningssäkerhet. Med detta kan man systematiskt upptäcka och undanröja möjliga orsaker till driftstörningar såväl som brister i den operativa organisationen och i processledningar.

För att optimera medarbetarnas säkerhet och hälsa visar vår kvalitetsledning sedan flera år tillbaka ett stort engagemang inom arbetsmiljöområdet. 

Med införandet av OHRIS övertar vi därför det preventiva egenansvaret för att fullgöra våra regulatoriska förpliktelser. Ledningssystemet understödjer oss under det systematiska sökandet efter problemkällor och visar möjligheter att undanröja dem.

I sitt tal betonar Dr Bauer att med OHRIS-utformningen kommer ledning och medarbetare att fokusera på ett säkerhets- och hälsomedvetet beteende.

D. Lechner GmbH är det första enligt OHRIS certifierade företaget med mer än 500 medarbetare.

Vid överlämnandet av urkunden deltog förutom fru Lechner även Andreas Schmutzler från företagsledningen samt Reik Seifert och Ralph Schauer från kvalitetsledningen. Båda herrarna är huvudansvariga för införandet av OHRIS.