Lechner | Miljö – spara energi och skona resurserna

Miljö

Lechners miljöteman

Även vi främjar naturen. På våra produktionshallar har vi solcellsanläggningar som förser våra lokaler med ljus. På detta sätt kan vi göra något gott för vår miljö på samma gång som vi skapar mervärde för vårt företag.

Trätillverkningen av våra produkter är certifierad och genomgår intensiva kontroller. Vi förklarar gärna mer för dig. För dina bänkskivor och stänkskydd gör vi allt.


Energi

Energiframställning med naturlig utvinning är ett viktigt tema för vårt samhälle. Även vårt företag ägnar sig intensivt åt dessa teman och vi vill här gärna presentera vilka åtgärder vi vidtar för att bevara vår miljö.