Lechner | Energipolitik – vi skonar resurserna

Energi

Ekologiskt, ekonomiskt och socialt engenemang

CO2- utsläpp och klimatpåverkan är nuförtiden viktiga ämnen. Genom nytänkande och framtagande av nya energier kan man aktivt minska CO2 utsläppet. Länge har vi lekt med tanken att installera en solcellsanläggning på fabrikens tak dock vikten av anläggningen skulle inte kunna bäras av taket. De nu förbättrade och tunna soloceller gjorde det möjligt för oss att installera en solcellspark över hela taket. Solceller på 20.000 m2 med en effekt på 2 MWp ger oss i snitt 7000 kWh "ren" el per dag. Vi skulle kunna levera ström till ca 700 hurshåll per år. 


I November 2009 lades det ca 28 000 solarcellsmoduler ut på taket. Sammankopplade med 40 km kabel och ihoplänkade med 4 transformatorer. Hela projektet blev färdigställt i slutet på 2009.


Medarbetare och besökare kan följa den aktuella produktionen av el samt det sparade CO2 utsläppet genom en monitor som finns i reception. Vårt mål är att denna anläggningen ska kunna försörja oss helt med den elen vi förbrukar. Men redan idag är vi oberoede av fossila bränslen då vi till vår uppvärming använder oss av träspillet från vår produktion.

Energihantering enligt ISO 50001

D. Lechner Gmbh har sedan december 2013 ett energihanteringssystem som är certifierat enligt ISO 50001. Därmed förpliktar sig Lechner att kontinuerligt förbättra sin energirelaterade prestanda. I denna norm fastläggs den interna organisationen av miljö- och energipolitik. På så sätt blir energiströmmar transparenta och medger en systematisk förbättring av energiinsats, energiförbrukning och energieffektivitet.

D. Lechner GmbH, som ända sedan 2009 förfogar över en egen solcellanläggning på över 20 000 m², har därmed åter tagit ytterligare ett steg när det gäller ansvaret för hållbart utnyttjande av naturresurser. 

 Vi är stolta över utlåtandet från det certifieringsorgan som har klassificerat Lechner som ett exemplariskt företag. Granskarna attesterar att vårt företag har både en mycket hög kunskapsnivå och ett stort engagemang för temat energiförbrukning och energieffektivitet.