Lechner | Produktion – vi garanterar kvalitet

Produktion

Produktion

Laminat bänkskivor

1995 grundades företaget Leropal som har specialliserat sig på att laminera och postforma bänkskivor som sedan levereras till D.Lechner GmbH. Leropal har en av de modernaste limmnings- och postformings linjer i tyskland och genom sin fexibel tillverkning produceras flera miljoner löpmeter varje år.  

Vi har specialliserat oss på att underlimma disklåder. Vid underlimmning byggs disklådan in underifrån i bänkskivan så att disklådan har samma nivå som arbetsytan. Genom vår tillförligtliga tillvägagångsätt kan vi ge 5 års garanti på en underlimmad disklåda.

I vårt laminatsortiment har vi ca. 120 olika dekorer, allt från högglans dekorer till matta,  släta och mycket strukturerade ytor, alltid enligt de senaste trenderna. 


Glas

På en produktionsyta tillverkar vi sedan 2006, med högmodern utrustning, bänkskivor i glas - LaVico by Lechner och stänkskyddskollektionen Vitro by Lechner.

Önskan efter mer färg och fler intressanta dekorer är ett önskemål vi möter dagligen, så att vi, genom mycket forskning och vidareutveckling, kan sedan 2008 erbjuda en exclusiv dekorkollektion som inte har setts tidigare på den europeiska marknaden.

Vår inspiration är hämtad från sällsynta, dyrbara stenar vars strukturer och färgnyanser har förfinats av oss. Genom glaset får dekoren ett djup om förstärker fägerna och lystern ytterliggare. Glaset levereras under namnet LaVico print by Lechner (10 mm glas) och Vitro print by Lechner (6mm glas).


Massivträ

Vi erbjuder massivträ i olika attraktiva träsorter. Från bok till bambu levereras bänkskivan i olika tjocklekar. Som helhet erbjuder vi installation av ett stort urval disklådor.  


Kompositsten

Sedan 2004 konfektionerar vi sten och emellertid har vi investerat några miljoner euro i nya maskiner och deras automatik som behövs just vid sten produktionen. 

Vid första ögonkastet liknar maskinerna dem som man använder vid träbearbetning men skillnaden mellan dessa är stora. Skillnaden är vertygsteknologin och att man använder vatten som kylmedel såsom bearbetnings- och rengöringsvertyg. Vattnet som sköljer bort stenmjölet rinner ut i ett reningsverk och återanvänds sedan på nytt i produktionen.

Produktionsstegen liknar dock varandra oavsett om det gäller sten eller laminat.

Tillskärningen av bänkskivan sker i en brosåg. Skivurtag, konturer och andra bearbetningar av bänkskivan görs i en CNC stryrd bearbetningscentral. För att vinna tid har vi tillgång till två CNC maskiner med respektive två sågbänkar som körs ut sidledes så att undertiden den ena bänkskivan sågas kan nästa ställas redo på sågbänken.

Pålimningen av kanter görs för hand av speciellt utbildad personal men innan det är möjligt måste kanten fasas och poleras i en särskilt kantmaskin. Den såkallade V-Groove-maskinen fräser kanter helt automatiskt. 

Den stora skillnaden mellan träbearbetning och sten är bearbetningstiden. Optimeringen vid tillskärningen av bänkskivan styrs över en separat software men konfektioneringen av en Legranto-bänkskiva med olika diamantverktyg kräver 7 olika arbetsmoment. 


Solid Surface

Sedan 2002 producerar Lechner ett acrylmaterial i sin fabrik i Rothenburg o. d. Tauber. Där har även kunskapen om materialet utvecklats. Materialet håller Lechners egen kvalitetsstandard och har dessutom testat av ett oberoende institut - LGA.

Materialet limmas på spånskivor i olika tjocklekar och tillverkas under namnet Elements by Lechner®. Det finns att tillgå i långlängder eller konfektionerade bänkskivor. För företag med egen tillverkning erbjuder vi enbart acylmaterialet i 3mm och 10 mm tjocklek under namnet Delian. 


Kanter, diskbänkar och speciliteter

Våra olika kanter monteras för hand och likaså disklådor såsom knivlådor eller skärbrädor. Vi har möjlighet att erbjuda dessa specialiteter till nästan alla våra material.