Skötselråd

Rengör och sköt bänkskivor och stänkskydd ordentligt

Skötsel och rengöring

Lechners bänkskivor och stänkskydd är hållbara och robusta. Korrekt skötsel och rengöring är viktigt för att du ska kunna njuta av din produkt under lång tid. På detta sätt bevaras Lechners bänkskivor och stänkskydd av hög kvalitet under många år. Tips för rengöring och skötsel av bänkskivan finns här i översikten eller på var och en av våra produktsidor.

Våra underhållsinstruktioner kan också laddas ner.

Ladda ner skötselanvisningar

 

Massivträ, laminat, compact och mineralämnen

Daglig rengöring

För den dagliga rengöringen behövs det bara en rengöringstrasa och lite vatten. Vid behov kan man även använda tvållösning. Vi avråder från användning av kraftigt slipande eller alkaliska medel.

Laminat och Compact

Dessutom kan man använda sig av traditionella rengöringsmedel för hemmabruk som t.ex. rengöringsmedel för glas eller vatten med ättika.

Envisa fläckar och avlagringar

Massivträ

Envisa fläckar kan tas bort med hjälp av en slipsvamp (P180) eller slippapper (P240). Vid det här arbetssättet måste man flera gånger efterolja in tunna lager. Du hittar en anvisning om detta i vår skötselsats

Laminat och Compact

Envisa fläckar och avlagringar kan du få bort med tvättmedel, ett lut av tvättmedel och vatten (låt verka över natten) eller flytande tvättmedel med mycket fint polerkalk (inte lämpat för högglans-ytor). Fett, olja och vax kan tas bort med sprit. Om du använder kallt vatten, använda trasor eller sämsskinn kan det uppstå olika nyanser eller ojämnheter. Vår rekommendation: Efterskölj med varmt vatten och gnugga sedan torrt. Bästa resultaten får man om man varje dag gnuggar ytan med en fuktig trasa och sedan gnuggar torrt med en mikrofiberduk.

Mineralämnen

För dekorytor och diskhoar rekommenderar vi att man vid rengöringen använder särskilt framtagna rengörings-medel ”clean + polish by Lechner” (kan beställas från köksspecialister) och den medföljande svampen, som man har fuktat, utan att utöva något tryck och använder med cirklande rörelser. Torka sedan av ytan med en fuktig svampduk och gnugga torrt. Som alternativ kan man använda vanligt skurmedel för rengöringen.

Skydd och skötsel

Använd ett lämpligt underlägg vid placering av varma kokkärl eller värmealstrande apparater. Detta gör att du slipper bekymmer med färgförändringar, uttorkning på vissa platser och förekomsten av sprickor (förekomsten av små sprickor i massivträ är helt naturligt).

Vi arbeten som innebär skärning ska man också använda ett lämpligt underlag för att förhindra uppkomsten av repor. Vatten som ligger kvar på skarvarna måste genast tas bort.

Möbelpolermedel och rengöringsmedel som innehåller fett eller vax har en tendens att fylla igen ytstrukturerna och bygga upp ett smutsalstrande lager och ska därför inte användas. Använd inte klorhaltiga eller aggressiva rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller starka syror eller sura salter som t.ex. lösningsmedel, terpentin, nagellacksborttagningsmedel osv.

Massivträ

När det gäller produkter av massivträ ska man beakta luftfuktigheten. Vid för höga eller låga värden kan materialet bli skevt eller få ändrade dimensioner (optimalt värde: 50 ±5 %). Den idealiska inomhustemperaturen för produkter av massivträ ligger på 18 °C – 25 °C.

Stärk skyddseffekten

Massivträ

Skydda ytan genom att olja in den innan det har gått tre månader i ett tunt lager och efter ett år måste man sedan olja in ytan igen (följ skötselanvisningen, skötselsatsen).Beroende på belastningen ska man regelbundet olja in bänkskivorna enligt vissa intervall, så att skivorna bibehåller den sammetsliknande glansen och skyddsfunktionen upprätthålls.Med hjälp av ett vattendropprov får man reda på om det behöver oljas: Spraya vattendroppar på bänkskivan. Om vattnet rinner bort droppvis behöver man inte olja. Om vattnet däremot sugs upp måste bänkskivan omgående oljas in. Via Lechners återförsäljare kan du beställa vår UV-tåliga vårdande olja. I skötselsatsen finns en utförlig anvisning om hur man efteroljar ytan. Obs! Använda oljedukar kan antändas! Kassera använda tyg- eller pappersdukar utomhus när de har torkat eller förvara dem i lufttäta glasbehållare. Får inte hamna på barns händer!

Blankt glas och satinerat glas

Daglig rengöring

Blankt glas

Rengör blankt glas med ett skonsamt rengöringsmedel, en svamp eller en trasa eller också ett glasrengöringsmedel. Ta genast bort kemikalier eller starkt frätande material med mycket vatten eftersom glasets yta kan angripas.

Satinerat glas

Den här typen av glas kan man rengöra med hjälp av en borttagningssvamp. När man rengör satinerat glas får man inte använda silikon- eller syrahaltiga rengöringsme-del. På satinerade ytor lämnar fett- och oljehaltiga sub-stanser efter sig lätt skuggade fläckar som man emellertid kan få bort med hjälp av glasrengöringsmedel.

Envisa fläckar och avlagringar

Vid kraftfull smuts, som t.ex. kan uppstå på grund av upphettat fett efter en lång tids verkan rekommenderar vi att man rengör med ett fettlösande och skonsamt rengöringsmedel.

Skydd och skötsel

Använd ett lämpligt underlägg vid placering av varma kokkärl eller vid arbeten som innebär skärning. På så sätt slipper du problem med färgförändringar som orsakas på grund av termiska chocker som till exempel repor.

Serien Brilliant Fondväggar

Skötsel och rengöring

Rengör de här fondväggarna med en mjuk trasa och ett skonsamt rengöringsmedel utan några slipande komponenter. Undvik längre tids verkan av vätskor på ytan. Vi rekommenderar att man utför rengöringen i dekorriktningen/strukturriktningen (om sådan finns), annars kan det uppstå repor i ytan.

 

Natursten, kvarts, keramik och Dekton

Daglig rengöring

Natursten, kvart och keramik

För den dagliga rengöringen behövs det bara en rengöringstrasa och lite vatten. Eventuellt kan man använda sig av traditionella rengöringsmedel för hemmabruk som t.ex. rengöringsmedel för glas, tvållösning eller vatten med ättika. Vi avråder från användning av kraftigt slipande eller alkaliska medel (pH-värde ≥ 9). Rengör alltid med tillräckligt med vätska för bästa möjliga resultat. Fett, olja och vax kan tas bort med sprit. Om du använder kallt vatten, använda trasor eller sämsskinn kan det uppstå olika nyanser eller ojämnheter. Vi rekommenderar därför att man eftersköljer med varmt vatten och därefter gnuggar torrt.

Dekton

För den dagliga rengöringen ska man använda en rengö-ringssvamp och lite vatten med neutralt rengöringsmedel.

Envisa fläckar och avlagringar

Natursten, kvart och keramik

Rengör envisa fläckar och avlagringar med hushållsrengöringsmedel som är baserade på ättika och använd den mjuka sidan på en svamp. Använd helst en plast- eller träskrapa eller också ett metallblad för att få bort intorkade livsmedelsrester. Om rester från metall finns kvar på den polerade ytan kan man få bort dessa med ett fettlösligt medel och vatten och använda den mjuka sidan på en svamp. Om man använder den hårda sidan på en svamp eller kraftfullt slipande rengöringsmedel finns det risk att ytan förlorar en del av sin glans.

Dekton

Envisa fläckar kan fås bort med ett rengöringsmedel som innehåller slippartiklar (t.ex. ett skurmedel).Fett, lack eller vax kan man få bort med lösningsmedel (aceton, allsidiga lösningsmedel, terpentin osv.).

Skydd och skötsel

Bästa resultaten får man om man varje dag gnuggar ytan med en fuktig trasa och sedan gnuggar torrt med en mikrofiberduk.Använd ett lämpligt underlägg vid placering av varma kokkärl eller värmealstrande apparater. På detta sätt slipper du problem med sprickor eller färgförändringar som kan uppstå på grund av termiska chocksituationer eller om knivarna blir trubbiga eller vid fläckar från avnött metall. Använd ett lämpligt underlägg vid arbeten som innebär skärning. Ta bort allt kvarvarande vatten.Möbelpolermedel och rengöringsmedel som innehåller fett eller vax har en tendens att fylla igen ytstrukturerna och bygga upp ett smutsalstrande lager och ska därför inte användas.

Natursten

Mer information om strukturerade ytor!I jämförelse med polerade ytor måste man rengöra struk-turerade ytor i lite större utsträckning, eftersom det finns större risk att ytorna smutsas ned av avlagringar. Ytorna kan rengöras med traditionella fettlösliga rengöringsmedel samt rent vatten, tvållösning eller ättikabaserade rengö-ringsmedel. Du hittar fler instruktioner i vår skötselsats.

Kvarts

Mer information om strukturerade ytor!I jämförelse med polerade ytor måste man rengöra strukturerade ytor i lite större utsträckning, eftersom det finns större risk att ytorna smutsas ned av avlagringar.

Keramik

Rengör aldrig med slipande eller repande verktyg som t.ex. en rostfri spiral, en glas- eller keramisk spisskrapa av metall, eftersom ytans glansighet kan reduceras.

Dekton

Trots att ytan är mycket stötsäker bör man alltid undvika slag eller stötar. Varma kastruller, pannor eller hushållsapparater som avger värme nedåt kan placeras direkt på ytan. Vår rekommendation är emellertid att man använder lämpliga underlägg så att du kan fortsätta att ha glädje av produkten under många fler år. Undvik direkt kontakt med metallkomponenter på elspisar, spishällar eller ugnar samt direkt påverkan av mycket höga temperaturer från kaminer eller grillar osv. Undvik även direkt kontakt med lågor. Utför inga polerarbeten på ytan och använd inga metallsvampar eller slippartiklar.

Stärk skyddseffekten

Kvarts (strukturerad) och natursten

Behandla med jämna mellanrum ytan med Lithofins FLECKSTOP ›W‹ för bibehållen optimal skyddseffekt. På så sätt blir ytan mer lättskött och skyddad mot fläckar. Vi rekommenderar applicering 1–2 gånger om året. Börja med att spruta en dos av Lithofin MN Easy Clean på ytan och fördela den sedan omedelbart med en fuktad svampduk. Torka av efter 10 minuter och tvätta bort alla rester av rengöringsmedlet med rent vatten och gnid torrt. Stryk på en liten mängd Lithofin FLECKSTOP ›W‹ på den första del som har torkat ordentligt. Gnid genast med en ren och torr trasa tills området är torrt eller tills det inte går att skönja några ränder. Behandla sedan nästa del. Så fort man är klar med behandlingen kan man använda ytorna igen.

Observera

Vid statiskt betingade förändringar i byggnader (t.ex. om golvmaterialet sjunker eller förflyttar sig, vilket förekommer i nyligen uppförda byggnader eller träbyggnader) kan det uppstå sprickor.

 

Ladda ner alla skötselinstruktionerna nu:

Hämta vård instruktioner

 

 

Letar du efter något särskilt?
Ta en titt på våra produkter
Vidare information
Några frågor?
Hitta svar
Vill du kontakta oss?
Kontakta Lechner
Jag vill ha inspiration
Få inspiration
Mer om Lechner som företag
Vidare information