Ezt a cookie-házirendet a cég hozta létre és frissítette CookieFirst.com.

Adatvédelem

Amennyiben oldalainkon személyes adatok (például név, cím, vagy e-mail cím) találhatóak, az mindig önkéntes adatközlés alapján történik - amennyiben az az adott esetben lehetséges. Az ajánlatok és szolgáltatások használata, amennyiben lehetséges, mindig a személyes adatok megadása nélkül történik. Az impresszumkötelezettség keretein belül harmadik személy által nyilvánosságra hozott kapcsolati adatok, nem kifejezetten kért reklám és információs anyag használatára kifejezetten tiltott. Az oldalak üzemeltetői a rekláminformációk kéretlen kiküldése (mint például Spam-mailek) esetén kifejezetten fenntartják a jogi lépéseket.

Az Önök személyes adatainak védelme a honlapunk látogatása alkalmával számunkra fontos cél. Az Önök adatait a törvényes előírások keretein belül óvjuk. Ezt követően információt találnak arról, hogy honlapunk megtekintése alkalmával milyen adatokat rögzítünk és ezeket hogyan használjuk fel:

Adatok megszerzése és feldolgozása

Minden honlapunkon történt látogatást és a honlapról történő mindenfajta adatletöltést dokumentálunk. A tárolás belső rendszerhez kötött és statisztikai célokat szolgál. Dokumentálva lesznek: a lehívott adat neve, a lehívás időpontja, átvitt adatmennyiség, sikeres lehívás jelentése, webbrowser és érdeklődő domain.

Továbbá rögzítve lesz az érdeklődő számítógépének IP címe.

További személyes adatot csak akkor veszünk nyilvántartásba, ha Ön ezeket az adatokat önként, mintegy ajánlatkérés vagy regisztráció keretében teszi. A termékekkel, ajánlatokkal és hírekkel kapcsolatos információk vagy anyagok e-mailben vagy nyomtatott formában történő elküldését fontosnak tartjuk, hogy minden esetben friss információkkal rendelkezhessen. Amennyiben a továbbiakban nem kíván e- vagy nyomtatott formában ilyen információkat kapni, vevőszolgálatunkra eljuttatott írásos megkeresése után töröljük rendszerünkből.

Személyes adatok használata és/vagy továbbküldése

Minden hozzánk eljuttatott személyes adatot csak a weboldalt látogató írásbeli kérésének vagy szándékának megfelelően (a vonatkozó adatvédelmi törvénynek eleget téve) kezelünk: úgy, mint cégünkkel, termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések és további, cégünkhöz kapcsolódó ügymenet és adminisztráció kezelése. A Lechner weboldalán keresztül, vagy bármely más csatornán birtokunkba került adatokat kizárólag az ügyfélmenedzsment céljából használjuk fel. A Lechner a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el annak érdekében, hogy a birtokába került adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezelje. Minden személyes vagy bizalmas adat csak akkor és csakis akkor kerül harmadik személynek továbbításra, amennyiben az információ vagy adat birtokosa ehhez írásban azt megelőzően hozzájárult, vagy közte és a Lechner között létrejött szerződés keretein belül ez feltétlen szükséges. A fenti adatok és információk az adatbirtokos vagy az adatközlő kérésére bármikor visszahívhatók, illetve törölhetők. Ezen adatok abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az ismeretük már nem szükséges, a kölcsönös üzletmenetet már nem segítik vagy törvényi okokból további tárolásuk szükségtelenné válik.

Kérjük, írásbeli kérés nélkül ne küldjön a Lechner részére bizalmas vagy szerzői jogvédelem alá eső információkat. Az ilyen, előzetes írásbeli kérés nélküli információk továbbítása a Lechnernek annak elfogadását jelenti, hogy az adott információ nem bizalmas és nem esik szerzői jogvédelem alá, továbbá a Lechner időbeli korlátozás nélkül jogosult az információ bármely módon és/vagy célra történő korlátlan felhasználására és hasznosítására. A Lechnert semmilyen kötelezettség nem terheli az ilyen információ felhasználása esetén, és másik fél pedig nem foganatosíthat jogi lépéseket a Lechner ellen az információ felhasználása vonatkozásában. A Lechner részére minden információt küldő fél (függetlenül az információ formájától és jellegétől) kellő körültekintéssel jár el annak érdekében, hogy a továbbított információ ne tartalmazzon ismert vírusokat és egyéb kártevőket, valamint a weboldal, illetve a Lechner számítógépes rendszerének vagy hálózatának módosítására, károsítására vagy használhatatlanná tételére alkalmas kódot vagy utasítást. Ellenkező esetben a Lechner a küldő féllel szemben kárigényre jogosult. Tilos bármely törvényellenes, fenyegető, becsmérlő, obszcén, botránykeltő, lázító, pornográf, büntethető tartalommal rendelkező dokumentum, információ, közlés, kép vagy bármilyen kiterjesztésű fájl elhelyezése, cégünk részére történő küldése vagy továbbítása. A Lechner minden tőle elvárhatót megtesz az elektronikus adattovábbítás biztonságos környezetének megteremtése érdekében.

Google analitika

A weboldal látogatását az ún. Google Analytics (http://hu.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics) /Google Inc./ segítségével elemezzük, mellyel weboldalunk fejlesztését és a weboldalhoz kapcsolódó kutatásainkat segítjük elő. Ez az alkalmazás ú.n. „Cookie"-kat, szövegadatokat és egyéb információkat igényel, illetve használ, melyek a fenti feladatok elvégzésén túl utalhatnak a felhasználóra (pl.: IP cím által). Az ezekhez az adatátvitelekhez kapcsolódó beállításokat azonban a weboldal látogató úgy is be tudja állítani a saját eszközén, hogy ez az adatáramlás ne történjen meg. Felhívjuk azonban minden tisztelt weboldal látogató figyelmét arra, hogy ilyen beállítások esetén előfordulhat, hogy a weboldal nem mindegyik funkciója elérhető, illetve nem minden információhoz jut hozzá. Amennyiben a weboldal látogató bármely saját gépi beállítással meglátogatja a honlapot, ráutaló magatartásával egyértelmű és az alkalomhoz kapcsolódó visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fenti információkhoz hozzájussunk.

Adatvédelmi irányelvek Google Inc.: http://www.google.com/privacypolicy.html

Tájékoztatás, tájékoztatási jog

Írásos megkeresésére adataihoz kapcsolódó kérdésekben mindenkor állunk szíves rendelkezésére.