Juridisk information

Lechner Svenska Holding AB
Hinnerydsvägen 43 B
28734 Strömsnäsbruk
Sverige
Tel. +46 433525800
E-post: kundservice@lechner.se

Företagsledare:
Erik Einarsson

VAT-nummer: DE352354155


Redaktionellt ansvarig
D. Lechner GmbH
Erlbacherstr. 112
91541 Rothenburg o. d. T.
Germany
E-post: info@lechner-ag.de

Obs! Upphovsrätten till foton och dekordata som kan användas i vår bildservice tillhör D. Lechner GmbH. Den kvarstår i full omfattning om bilddata används för publicistiska ändamål, mångfaldigas eller arkiveras. Vid publicering ska källinformationen ”D. Lechner GmbH, med ensamrätt” anges.

Ansvar för innehållet
Innehållet på våra sidor har utarbetats med största noggrannhet. Vi kan dock inte ta något ansvar för riktigheten, fullständigheten och aktualiteten av innehållet.
Som erbjudare av tjänster är vi ansvariga för eget innehåll på dessa sidor enligt den allmänna lagstiftningen i enlighet med tyska Statsavtalet om medietjänster (MDStV) § 6 stycke 1 och tyska Telemedielagen (TMG) § 5. Erbjudare av tjänster är emellertid inte skyldiga att övervaka eller göra några efterforskningar om huruvida den av er överförda eller sparade informationen pekar på någon rättsstridig verksamhet. Skyldighet att radera eller blockera användning av information enligt allmän lagstiftning berörs inte härav. Ett sådant ansvar kan emellertid endast uppkomma från och med tidpunkten för kännedom om en konkret rättsstridighet. Vid kännedom om motsvarande rättsstridighet avlägsnar vi omedelbart detta innehåll.

Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till tredje parts externa webbsidor, vars innehåll vi inte kan påverka. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta främmande innehåll. För innehållet på de länkade sidorna är alltid respektive erbjudare eller innehavare ansvarig. De länkade sidorna har kontrollerats med avseende på eventuell rättsstridighet vid tidpunkten för länkningen. Rättsstridigt innehåll har inte identifierats vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimlig utan konkreta indikationer på rättsstridighet. Vid kännedom om rättsstridighet tar vi omedelbart bort sådana länkar.

Upphovsrätt
Innehavaren av dessa sidor strävar alltid efter att respektera andras upphovsrätt eller använda egenframställda eller licensfria verk.

För innehåll och verk på dessa sidor som har framställts av sidinnehavaren gäller tysk upphovsrätt. Bidrag från tredje part är märkta som sådana. För mångfaldigande, bearbetning, distribution och all slags användning utöver gränserna för upphovsrätten krävs skriftligt medgivande av respektive författare eller skapare. Nedladdningar eller kopiering av denna sida är endast tillåtet för privat, ej kommersiellt bruk.